Категорії курсів

Підготовка до тестування 2021 (бакалавр) 
Пробне тестування 2021 (молодший спеціаліст) 

Професійний блок 
 Садово-паркове господарство
 „Право” (за ОПП „Правознавство”)
 Менеджмент (за ОПП "Організація виробництва")
 „Маркетинг”, „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (за ОПП „Комерційна діяльність”)
 „Галузеве машинобудування” (за ОПП „Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв ”)
 „Економіка”, „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (за ОПП „Економіка підприємства”)
 „Харчові технології” (за ОПП „Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”)
 „Агрономія” (за ОПП „Організація і технологія ведення фермерського господарства")
 „Енергетичне машинобудування” (за ОПП „Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та устаткування”)
 „Фінанси, банківська справа та страхування” (за ОПП „Фінанси і кредит”)
 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” (за ОПП „Виробництво і переробка продукції тваринництва”)
 „Облік і оподаткування” (за ОПП „Бухгалтерський облік”)
 „Геодезія та землеустрій” (за ОПП „Землевпорядкування”)
 "Ветеринарна медицина"
 „Агрономія” (за ОПП „Виробництво і переробка продукції рослинництва”)
 „Агроінженерія” (за ОПП „Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”)
 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (за ОПП „Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК”)
 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (за ОПП "Бджільництво")
 „Харчові технології” (за ОПП „Зберігання, консервування та переробка молока”)
 „Будівництво та цивільна інженерія” (за ОПП „Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”)

ЗАГАЛЬНИЙ (УНІВЕРСАЛЬНИЙ БЛОК) 
 ЗАГАЛЬНИЙ (УНІВЕРСАЛЬНИЙ) БЛОК

Moodle by SMCAE